Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2015

TwiXol
0286 a6b8 500
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx
TwiXol

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne

— Pokolenie ikea
Reposted fromdejno dejno
TwiXol
0305 b87a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

March 19 2015

TwiXol

To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze. 

Reposted frompoisonlips poisonlips

March 18 2015

TwiXol
3340 149e 500
Reposted fromeilenbrat eilenbrat

March 15 2015

TwiXol
8378 92a4
Reposted fromIriss Iriss viaarrependimento arrependimento
TwiXol
8520 57da
Reposted frommeumego meumego viaarrependimento arrependimento
TwiXol
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viadobrazla dobrazla
TwiXol
1733 8a04
Reposted fromfelicka felicka viadobrazla dobrazla
TwiXol
Steep Cliffs, Kailua, Hawaii

March 01 2015

TwiXol
3114 d139
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide
TwiXol
3250 b20c
Reposted fromwhocares whocares
3310 8ad8
Reposted fromfreakish freakish
3594 e516

cosplaykinky:

yeah boobs!

Reposted fromaradia-megidosh aradia-megidosh
TwiXol
3688 57e4 500
Reposted fromshawtqueen shawtqueen
TwiXol
3717 5fbf
Reposted fromshawtqueen shawtqueen
TwiXol
3717 5fbf
Reposted fromshawtqueen shawtqueen
TwiXol
3751 096b
Reposted fromshawtqueen shawtqueen
TwiXol
3879 0c40
Reposted fromidjet idjet
Play fullscreen

ccandklaine4ever:

kurt & Blaine || I’ll Always Hold On [6x08]

Reposted fromembrace-is-love embrace-is-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl